8.11. 2011   

Vodovod a kanalizace ve Dvorku a Uhrách - IX. (finále)

Po téměř třičtvrtě roce lze konstatovat, že vybraná dodavatelská firma STAVAK z Havlíčkova Brodu odvedla velmi dobrý pracovní výkon a dne 25. 10. 2011 předala stavbu vodovodu a kanalizace ve Dvorku, Uhrách objednateli a investorovi - Městu Přibyslav. Nikdo z těch, kteří se podíleli na realizaci stavby se nenechal otrávit zhusta nesmyslnými, velmi často neodbornými a současně pomýlenými ataky či policejními udáními pana Josefa Pelikána či nepřejícnými názory jiných. Vypůjčíme-li si slova jednoho z našich známých politických komentátorů, tak všichni  „jájsmevámtoříkalové a „jájsemmělpravdové“ musí chtě nechtě uznat, že stavba byla dokončena před řádným smluvně dohodnutým termínem, bez závad a nedodělků, bez víceprací na stavbě kanalizace a s objektivními vícepracemi na stavbě vodovodu, přičemž pro všechny obyvatele obou místních částí je současně potěšitelné zjištění, že se v rámci oprav povrchů po výstavbě (i za cenu víceprací) podařilo zajistit kompletní živičný povrch vozovek v intravilánu Uher a Dvorku. To, že se s výstavbou vodohospodářské technické infrastruktury podařilo připravit rozvody pro připojení na kabelovou televizi a internet, je jistě rovněž potěšitelné, protože individuální výstavba tohoto sdělovacího vedení by byla nepochybně neporovnatelně dražší, či spíše nebyla samostatně realizována vůbec. Před nikým z obyvatel Dvorka a Uher neobstojí žádné vyjádření typu, že pro "těch několik lidí  není potřebné to (!), to (!) a možná ani to (!) "... a zároveň je takové vyjádření nedůstojné volených zastupců města, protože i oni se mohou shodou různých okolností ocitnout v lokalitě, která je Dvorku či Uhrám podobná. N

Nacházíme-li se v počátku 21. století a nově zpracovaný územní plán města neurčuje naši lokalitu k zániku, ale naopak vymezuje rozvojové plochy, je žádoucí přistupovat ke zřizování základní infrasturktury rovnocenným způsobem v místních částech jako ve městě samém.

Jiří Pohořelý