2.1. 2012   

Veřejná schůze osadního výboru Uher a Dvorku

Dne 30. 12. 2011 od 18.00 hod. se na Kolonce ve Dvorku uskutečnila veřejná schůze osadního výboru Uher a Dvorku. Schůze se zúčastnil starosta města Přibyslav, pan Mgr. Bc Jan Štefáček. Hlavním tématem bylo zhodnocení průběhu výstavby vodovodu, kanalizace a kabelové televize, které se neslo v děkovné atmosféře: městu za schválení prostředků na výstavbu, všem obyvatelům obou místních částí za nedramatický průběh výstavby, toleranci zhoršených podmínek přístupu k nemovitostem, dodavatelské firmě za dobrou práci. Zbytek veřejné schůze probíhal v ochutnávkách různých druhů pálených i nepálených tekutin, klobás, sýrů a přání do nového roku