17.2. 2012   

Paměť v kuchyni / kuchyň z paměti – sousedské (p)ochutnávky

Občanské sdružení Kolonka spolu s žáky a pedagogy ZŠ Přibyslav pořádají Masopust ve Dvorku u Přibyslavi v sobotu 18. 2. 2012 od 15h do 18h. v rámci projektu Paměť v kuchyni kuchyň z/paměti / Sousedské (p)ochutnávky.
Smyslem projektu je obnovit kulturně-společenskou tradici v místě (Dům u svaté Ludmily zvaný Kolonka byl dříve místem veřejných zábav, výletů, divadelních vystoupení a podobně), navázat prostřednictvím místní základní školy spolupráci s jejími žáky a nabídnout jim netradiční způsob setkání s tradicí, ale také s literaturou, jazykem, živým slovem prostřednictvím kuchařské tematiky.
V rámci masopustní slavnosti představí žáci ZŠ Přibyslav vyprávěné pásmo textů-receptů, které pod vedením lektora připravili, masopustní písně zahraje místní skupina LA VIA, bude se promítat autorský dokumentární film o karnevalu v africké Guinei Bissau, bude představena malá domácí kuchařka z dílny žáků ZŠ, děti i dospělí v maskách či bez mohou průběžně tančit a ostatním bude nabídnuto masopustní občerstvení, proběhne též prezentace a výměna domácích receptů a jejich chutných realizací.
„Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.“