6.5. 2012   

Stanovisko OV k úvodníku pana starosty v květnovém občasníku

Vážení spoluobčané, protože v úvodníku pana starosty Mgr. Bc. Jana Štefáčka ve květnovém vydání Přibyslavského občasníku došlo k velmi závažné a hrubé matematické chybě, sděluji jménem osadního výboru následující:

Nejprve si připomeňme inkriminovanou část úvodníku
"
Kanalizace do Dvorka a Uher byla naročna po všech strankach. Město vyhověl přani občanů a zrealizovalo investici, ktera v přepočtu na ednoho obyvatele byla jednou z nejdražšich."

Dle českého statistického úřadu byl  k 1.1.2011 počet obyvatel v Přibyslavi (zaokrouhleno) 3900.
Stavba byla realizována stavební firmou za nabídkovou  cenu (bez jakýchkoliv vícenákladů) ve výši (zaokrouhleno) 6 mil Kč. bez DPH, z toho vyplývá náklad na jednoho obyvatele Přibyslavi (zaokrouhleno) 1540 Kč/obyvatele.

Pro ryhlé a jednoduché porovnání stačí uvést v současnosti probíhající rekokonstrukci a dostavbu základní školy s investičími náklady (zaokrouhleno) 49 mil. Kč, čehož pak vychází (zaokrouhleno) 12500 Kč/obyvatele.

Ve vyjádření pana starosty byl pravděpodobně zaměněn dělitel (buď omylem a nebo záměrně), kde namísto celkového počtu obyvatel Přibyslavi byl užit počet obyvatel přibyslavské ulice Dvorek a Uhry.