26.9. 2011   

Paměť v kuchyni / kuchyň z paměti – sousedské (p)ochutnávky

V pátek 16. 9. se ve 14:00 konalo ve vestibulu ZŠ Přibyslav první pracovní setkání členů týmu, který bude realizovat projekt Paměť v kuchyni / kuchyň z paměti – sousedské (p)ochutnávky.
Projekt připravuje ve spolupráci se ZŠ Přibyslav Občanské sdružení Kolonka, jmenovitě jeho členové Michala Piskačová a Jan Piskač. Výstupem projektu bude realizace rozmanitého programu během masopustní veselice na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi na přelomu února a března 2012 (více o projektu na www.jnp.mypage.cz).
Mezi dosud přihlášené členy pracovní skupiny patří Pavlína Pometlová, Šárka Vrbická, Dominika Vytlačilová, Martin Ondra a bratři Petr a David Stehnové. Případní další nadšení zájemci se mohou ještě přidat a jsou vítáni. Nejbližší další setkání je plánováno na 7. 10. ve 14:00 ve třídě VI. A vpravo nad vstupním schodištěm do ZŠ Přibyslav. Setkání bude trvat přibližně do 17:00. Termíny dalších setkání budou určovány průběžně.
Dotazy rádi zodpovíme na simatko@centrum.cz nebo na tel. 603181612.
Za O. s. Kolonka Michala Piskačová