19.10. 2011   

Vodovod a kanalizace ve Dvorku a Uhrách - VIII.

V místních částech Dvorek a Uhry jsou před přejímkou díla investorovi (plánovanou na den 25.10.2011) dokončovány čisté terénní úpravy po stavbě vodovodu a kanalizace. V obou obcích byl proveden nový povrch v celé šířce komunikací a v Uhrách nově umístěny kontejnery na tříděný odpad na zpevněném povrchu.