Cesta do Guinee Bissau - speciál

 

VI. Malárie

Malárie je onemocnění vážně ohrožující život člověka. Ročně na ni onemocní přes 300 (někdy se uvádí až 500) miliónů lidí. Nejčastěji v chudých zemí, kde není dostatek léčiv, umírá ročně jeden milión pacientů. Malárie je jednou z pěti nejčastějších úmrtí dětí a novorozenců na světě.
Původní název onemocnění je odvozeno od špatného vzduchu, způsobeného zapáchajícími bažinami. Pravá příčina onemocnění byla objevena až v roce 1880. Jedná se onemocnění, které se vyskytuje hlavně v tropech a subtropech, ale jeho výskyt zasahuje ojediněle i do mírného pásma. Mezi státy s nejvyšším rizikem nakažení patří především africké země: Keňa, Tanzánie, Uganda, Libérie, Nigérie, Ghana, Kamerun, Malawi, Pobřeží Slonoviny, Sierra Leone, Guinea a pochopitelně i Guinea-Bissau.

Malárie je onemocnění způsobené mikroskopickým parazitem, který je velký řádově několik mikrometrů. Tento parazit prochází složitým vývojovým cyklem. Svůj vývoj dokončuje v těle samic komára Anopheles. Člověk mu slouží jako mezihostitel a nakazí se při sání samičky komára Anopheles, kdy se přenesou infekční stadia obsažená ve slinných žlázách komára do krevního oběhu člověka. Přenos je možný i transfuzí. V krevním oběhu člověka potom dochází k sérii rozmnožovacích cyklů. První cykly probíhají bez příznaků v buňkách jater, kde mohou dlouhodobě přežívat. Odtud se poté infikují červené krvinky člověka, kde probíhají další rozmnožovací cykly. Po určité době se v krvi začnou objevovat sexuální stadia parazita, která zahajují další vývoj po nasátí komárem infikované krve člověka.
Ze tří skupin malárie: malárie třídenní, malárie čtyřdenní a tropická malárie je nejzávažnější právě tropická proto, že červené krvinky mají tendenci se přilepovat ke stěně cév a postupně poškozovat tímto mechanismem vnitřní orgány. Tím dochází k ucpání cévy s těžkými následky pro jimi zásobované orgány, hlavně mozku a ledvin.
První příznaky onemocnění se dostavují nejdříve týden až 10dní od nákazy, jelikož inkubační doba je obvykle 1–2 týdny, ale počátek nemoci se může protáhnout i na několik měsíců Samotné projevy malárie jsou: bolest hlavy, světloplachost, svalové bolesti, nevolnost a zvracení. Hlavní příznakem charakteristickým pro malárii je malarický záchvat, při kterém červené krvinky naplněné parazity praskají. S tímto jevem začíná náhlý pocit mrazení a třesavkou (toto trvá 10–15 minut) a bezprostředně poté následuje vysoká horečka trvající 2–6 hodin (může i více). Po překonání horečky nastává mohutné pocení. Po odeznění záchvatu se postižený cítí zdráv do doby, než nastane další záchvat. Tyto záchvaty se bez léčení pravidelně opakují několik týdnů až měsíců s postupně slábnoucí intenzitou.

Důležité je okamžité nasazení léčby již při prvních příznacích a podezření na onemocnění malárií v každém případě je nutná hospitalizace. Klasickým a zprvu hlavně používaným prostředkem k léčení je alkaloid z kůry chinovníku – chinin, později byly vytvořeny chemické preparáty. Nám byl doporučen Malaron, který jsme brali několik dní před odletem a několik dní po návratu.

Strach z onemocnění maláriií a ostatně z jakéhokoliv onemocnění byl u našich hostitelů velký především i proto, že před lety (jako čtyřletá) Nayanka malárií onemocněla a její stav byl natolik vážný, že její uzdravení bylo skutečným zázrakem.« « «
Zpět na OBSAH
» » »