Svatoludmilská pouť 2005

 

V neděli 18.září 2005 se na Kolonce uskutečnila první obnovená poválečná pouť ke svátku svaté Ludmily. Poslední poutní procesí je zaznamenáno v roce 1951.* * *

Přibližně v jednu hodinu odpoledne vyšlo procesí od kaple svaté Ludmily k přibližně sto metrů vzdálenému obnovenému křížku u silnice na Přibyslav. Slavnostní mši poté celebroval biskup apoštolské episkopální církve katolické ThLic. Antonín Jelínek, kněz Petr Vopálka a ministroval Antonín Jelínek - junior. Celou slavnostní část doprovodil zpěvem renesančních písní pěvecký sbor LA VIA z Přibyslavi.

* * *

Po slavnostní části byly k vidění ukázky lidových řemesel (malování na skle a keramice, paličkování). Všechny pobavil svým vystoupením flašinetář pan Koráb a neméně pak kouzelník pan Klofáč se svým hodinovým představením.

 

Na místě bylo pro všechny malé občerstvení a ke koupi trička s logem Kolonky, výroční turistické známky a samozřejmě výrobky vystavovaných řemesel.

 

* * *

V sobotu v předvečer poutě proběhlo na Kolonce neformální setkání obyvatel obou osad rámované atmosférou rožnění selete, kterého se ujal Michal Loužecký z Uher.