Michala Pohořelá - referenční akce

 

2005

 • říjen-prosinec – divadlo Alfréd ve dvoře, Praha
 • červen-říjen – vedení sekce EAST SILVER na 9. ročníku Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
 • leden - červen – studijně pracovní pobyt v Irské republice
 • leden-... – divadlo Alfréd ve dvoře, Praha

2004

 • od října – působení v IDF - Institutu dokumentárního filmu
 • červen - říjen – vedení sekce EAST SILVER na 8. ročníku Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě
 • září – ukončení magisterského vysokoškolského studia na filosofické fakultě Karlovy university -
 • leden - srpen produkce a organizace komorního festivalu amatérské tvorby Dvorek 2004
 • leden - únor – studijní stáž na Institutu polské kultury Varšavské university

2003

 • říjen - prosinec 2003 – studijní stáž na Institutu polské kultury Varšavské university
 • srpen – produkce a organizace minifestivalu amatérské tvorby Dvorek 2003
 • červen – účast na teatrologické konferenci Transteatral realizované ve spolupráci s Pražským Quadriennale 2003
 • červen – autorské divadelní představení na motivy Malé mořské víly v realizaci stipendistů a studentů Vědy o Divadle (Krakov – Praha – Bratislava)
 • červen – certifikát za absolutorium kurzu PR „Jak získat důvěru veřejnosti“ (Agentura neziskového sektoru AGNES, o.s.)
 • květen – spolupráce na studentském představení Jean Jenet Paravany, 2.ročník Vědy o divadle, Jagellonská univerzita Krakov
 • březen - červen – studijní stáž na Jagellonské univerzitě, Institut Polonistiky, obor Věda o divadle, Krakov, stipendium z Fondu Královny Hedviky
 • organizace a dokumentace herecké dílny Neutrální maska podle Lecoqa vedené holandskými lektory a pořádané na DAMU

2002

 • spolupráce v produkci pražského Divadla Na Prádle
 • organizace studentských diskusí v rámci činnosti občanského sdruženi Spolek Richelieu
 • příprava autorského projektu - Divadelního představení podpořeného Open Society Fund
 • spoluřešitelka a spoluorganizátorka projektu Spolupráce studentů DAMU a Unser Theater (workshop a diskuse), podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti
 • spoluřešitelka projektu pro vydávaní studentského časopisu Řečistě vydávaného při Katap DAMU, podpořeného OSF

2001

 • produkce představení Divadla na voru Mezi nebem a zemi
 • produkce a spoluúčinkování v představení Divadla na voru Živá Afrika v rámci Mezinárodního divadelního festivalu evropských regionů v Hradci Králové
 • spolupráce při přípravě představení Divadla na voru pro Českou sezónu ve Francii 2002

1999 - 2000