Rekonstrukce stodoly

 

Rekonstrukční a sanační práce probíhají pomaleji než se původně předpokládalo. Jak se postupem času ukazuje jsou některé výkony náročnější jak časově tak zejména finančně. Například výskyt dřevomorky značně zkomplikoval opravu střechy na menší, přistavěné části objektu.

 

Snahou je provádět hodně prací svépomocí, ale na odborné výkony je přece jenom nutný odborník... Až na několik výjimek se zúčastnění řemeslnící, kteří se doposud na pracech podíleli, zhostili svých úkolů velmi dobře. Bylo i několik takových, kteří i přes vyzvednutou zálohu svou práci nedokončili. Ale o těch pomlčíme, takoví jsou všude a ve všech profesích a setkání s nimi je přece jenom také zkušeností.

 

Zmíněná většina však z ohledem na tradici místa odvedla velký kus kvalitní práce. Jednou snad umístíme i ukázky...

 


 

Po zimní havárii střechy stodoly v březnu 2006 bylo na jaře téhož roku započato s její obnovou. Do konání Léta na Kolonce 2006 se podařilo připravit ve stodole další krytou scénu a prostor pro občerstvení a pro následující rok byl připraven další přístřešek pro hosty a účinkující. Zde se můžete podívat na několik fotogravií ze stavebních úprav stodoly.